Cena za dodatno zavarovanje Generali je za vse zavarovance enaka

Večina osnovnih zdravstvenih storitev je v Sloveniji brezplačnih a le, če ste poskrbeli za obvezno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno oziroma dodatno zdravstveno zavarovanje. Medtem, ko vam obvezno zdravstveno zavarovanje krije vaš delodajalec, pa imate možnost sklenitve dodatnega zavarovanja pri treh zavarovalnicah. Eno od njih je dodatno zavarovanje Generali, ki ga lahko sklenete v eni od poslovalnic ali pa preko spleta pri izbranem ponudniku tovrstnih zavarovanj.

Verjetno vas ob tem najbolj zanima cena takšnega zavarovanja. Cena dodatnega zavarovanja Generali je za vse zavarovance enaka, a le če ste premijo redno plačevali. V nasprotnem primeru se vam za vsako polno leto neplačevanja mesečna premija dvigne za 3%. Takšno zvišanje je enako pri vseh zavarovalnicah in je trajno.

Višina premije za dodatno zavarovanje Generali je enaka vsem zavarovalnicam

V zadnjih letih smo bili priča kar nekaj podražitvam premije dodatnega zdravstvenega zavarovanja, a je potrebno vedeti, da so bile podražitve premije za dodatno zavarovanje Generali identične vsem ostalim zavarovalnicam. Cena dodatnega zdravstvenega zavarovanja je namreč pri vseh zavarovalnicah enaka, odvisna je le od cene zdravstvenih storitev.

Ker pa se cene zdravstvenih storitev, predvsem pa tudi plače zdravnikov, višajo, se sorazmerno s tem viša tudi premija za dodatno zavarovanje Generali. O spremembi višine premije ste vedno obveščeni, kot tudi o vseh drugih morebitnih spremembah vezanih na vaše dodatno zavarovanje. Ker pa bi brez sklenjenega dodatnega zavarovanja Generali morali za večino zdravstvenih storitev doplačati sami, je sklenitev takšnega zavarovanja nujno potrebna za večjo socialno varnost.

Kdo se lahko odloči za dodatno zavarovanje Generali?

Za sklenitev dodatnega zavarovanja Generali se lahko odločijo vsi, ki imajo status zavarovane osebe iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da so zaposleni. Dodatno zavarovanje tako ne potrebujejo otroci, dijaki in študentje do 26. leta starosti. Za brezposelne brez denarnega nadomestila dodatno zavarovanje Generali uredi ZZZS ali Center za socialno delo.

Ne glede na to, je sklenitev dodatnega zavarovanja Generali izjemno enostavna. Z  izpolnitvijo spletnega obrazca je običajno vaših skrbi konec, saj vam kritje teče že od naslednjega dne od sklenitve. V primeru menjave zavarovalnice je potrebno le toliko pozornosti, da vsa čakajo 3 meseci čakalne dobe.