Prenapetostna zaščita

Če se želimo zaščititi pred neposrednimi udari strele to pravilno izvedemo z zunanjo zaščito pred udarom strele oziroma strelovodom. Več o prenapetostni zaščiti si poglejte na www.elektroris.si/prenapetostna-zascita/. Pri udaru strele zaradi atmosferskih razelektritev proti zemlji nastanejo tudi kratkotrajni povišani tokovi in napetosti, ki so lahko tudi 10.000-krat večje od normalnih. To sicer lahko traja le eno tisočinko sekunde, vendar je dovolj, da uniči električne naprave in ogroža življenja. Hkrati je zaradi velike napetostne razlike, ki se naredi kot posledica udara strele, nevarnost oskrenja na vseh kovinskih elementih, ki vstopajo v objekt. Ti kovinski elementi so kovinske instalacije, električni bakreni in aluminijasti kabli, klimatske naprave in ostali kovinski elementi, ki segajo v samo zgradbo. Da preprečimo vse te nevarnosti v samem objektu, mora biti izvedena prenapetostna zaščita pred udarom strele. To izvedemo z izenačitvijo potenciala in pri tem se uporablja prenapetostna zaščita.

prenapetostna zaščita

Prenapetost je kratkotrajno povišanje napetosti od nekaj voltov do sto tisoč in več. V primeru udara strele je to napetostna razlika med deli in vodniki, ki so v območju udara strele in niso ozemljeni in ozemljeni deli, oziroma zemljo. Pod napetostjo so lahko tudi nevtralni, signalni, podatkovni in telekomunikacijski vodniki. Zato se uporablja prenapetostna zaščita. Po vodniku prenapetosti išče najbližjo pot do zemlje in lahko tudi premosti daljše dolžine oziroma razdalje. Pot do zemlje se najde tudi preko vseh prevodnih delov, tudi preko živali, ljudi in električnih naprav. Prenapetostna zaščita ali kartica SPD je element, montiran med vodnikom in napetostjo in ozemljitvijo. Njena funkcija je kot varnostni ventil. Med normalnim delovanjem, ko po vodniku tečejo nazivne napetosti in toka, je izolator. V primeru, ko vrednosti presegajo njegove nazivne vrednosti, postane prevoden proti zemlji in tako izravna potencial proti zemlji. Zato je prenapetostna zaščita zelo pomembna. Po standardu jih delimo na tri razrede.