Študij prava – napredna izobrazba za sodobne odločevalce v Sloveniji in Evropski uniji

Magistrski program študija prava na Katoliškem inštitutu se izvaja v trajanju dveh let (štiri semestrov) in zajema 120 ECTS kreditnih točk. Več si preberite na naslovu: https://www.katoliski-institut.si/. Študij prava sledi smernicam bolonjskega procesa. Študij prava je primerljiv z magistrskimi programi v Sloveniji in drugih državah Evropske unije. Pogoji za dokončanje študija vključujejo uspešno opravljanje vseh predvidenih obveznosti programa ter pisanje ter uspešno zagovarjanje magistrske naloge. Po uspešnem zaključku študija prava pridobijo absolventi naziv magister prava. Magistrski program Pravo ponuja izboljšane možnosti za napredovanje v poklicni karieri. Pridobljeni naziv “magister prava” omogoča tudi nadaljnje podiplomsko izobraževanje na doktorskem nivoju na domačih in tujih visokošolskih ustanovah v skladu z bolonjskim procesom. Študij prava je mednarodno primerljiv in zajema osnovne učne kompetence sodobnih odločevalcev.

Možnosti izbirnih predmetov in mednarodnih izmenjav za študente magistrskega programa

Študentom je na voljo široka paleta enotnih izbirnih predmetov ter raznolike možnosti sodelovanja v mednarodnih izmenjavah, kot je na primer program ERASMUS+. Fakulteta podpira izvajanje pedagoškega procesa s specializirano knjižnico, ki pokriva področja podjetništva, ekonomije in financ, prava, filozofije in etike. Študij prava je mednarodno primerljiv ter obsega temeljne učne kompetence, ki so pomembne za sodobne odločevalce. Poudarek je na etičnih normah, javnem nastopanju, samostojnem in timskem delu ter poglobljenem razumevanju ustavno-pravnih norm in človekovih pravic. Študij prava prav tako vključuje temeljno razumevanje domačega in mednarodnega prava, kot so javna uprava, kazensko pravo, pogodbeno pravo, finančno pravo, davčno pravo, pravo Evropske unije, in druge teme.

Študij prava

Kompetence in izkušnje s priznanih tujih šol ter možnosti študija v tujini

Pri oblikovanju predmetnika se zgledujejo po uglednih tujih šolah, kot so UIC Barcelona, Boston College, MIT, Harvard University, Sacro Cuore Milano. Poleg tega se uporablja študijski material, ki se uporablja tudi na drugih uglednih mednarodnih univerzah. Študij prava in njegova predavanja se sproti posodabljajo z aktualnimi mednarodnimi vsebinami. Cilj je zagotoviti, da diplomanti pridobijo raznolike kompetence s področij prava, ekonomije, trženja, vodenja in etičnosti. Prav tako imajo možnost sodelovanja pri izvedbi konferenc in strokovnih posvetov. Študij prava (en semester) v tujini je omogočen vsakomur, kar pripomore k širjenju izkušenj in mednarodnemu vpogledu.

Gradnja uspešnih karier skozi etično delovanje in mednarodno sodelovanje

Etičnost je ključen del našega delovanja. Vodstvo fakultete in vsi sodelavci so zavezani k spoštovanju najvišjih etičnih načel. Poleg tega redno izpostavljajo pomen etičnosti v poslovanju pri delu s študenti. Diplomante odlikuje tudi visoka zaposljivost. So uspešni v svojem kariernem razvoju in imajo možnost zaposlitve v največjih svetovnih multinacionalkah. Poleg tega pa imajo številni diplomanti FPPV tudi možnost ustanovitve lastnega podjetja in postati samostojni podjetniki. Sodelujejo z mnogimi mednarodnimi šolami v okviru mednarodne izmenjave Erasmus, kar jim omogoča dostop do najuglednejših katoliških univerz po svetu. Poleg tega imamo vzpostavljeno tesno povezavo s podjetji in ustanovami. Študenti lahko obiskujejo državne institucije, kot so Banka Slovenije, Ustavno sodišče RS, Državni svet RS, in sodišča. Prav tako imajo možnost obiska različnih podjetij, od odvetniških pisarn, samostojnih podjetnikov, mednarodnih podjetij do finančnih institucij. Posebno pozornost namenjajo tudi kariernemu razvoju študentov in spremljajo njihov napredek na tem področju.

Oseben pristop, vrhunska strokovnost in sodobna infrastruktura za vrhunsko izobraževanje

Pri pedagoških aktivnostih se osredotočajo na delo v majhnih skupinah, kar jim omogoča oseben odnos do vsakega študenta. Zagotavljajo visoko raven prilagodljivosti glede na individualne potrebe študentov. Učitelji so priznani strokovnjaki, ki redno sodelujejo na mednarodnih konferencah in objavljajo v uglednih mednarodnih publikacijah. Aktivno se vključujejo tudi v javne razprave o širših gospodarsko-političnih vprašanjih, kar krepi ugled fakultete v strokovni javnosti. Posebno pozornost namenjajo tudi raziskovalnim programom. Redno spremljajo zadovoljstvo študentov s študijskimi programi in predmeti ter jih prilagajajo glede na njihove povratne informacije. Fakulteta deluje v sodobno opremljenih prostorih v centru Ljubljane, kjer imajo študenti in sodelavci vso potrebno infrastrukturo za vrhunsko pedagoško in znanstveno raziskovalno delo. Prvotna naloga Katoliškega inštituta je ustanavljanje visokošolskih zavodov, visokošolskih knjižnic, raziskovalnih centrov in študentskih domov, ki se bodo združili v katoliško univerzo. Cilj bodoče katoliške univerze je postati skupnost učenjakov, tako profesorjev kot študentov, ki združujejo svoje znanje, ohranjajo in širijo znanje.