Inštrukcije fizike in kemije

Fizika in kemija sta tesno povezani tako na papirju pri reševanju enačb, kot tudi v resničnem življenju. V tem članku bomo govorili o inštrukcijah omenjenih premetov. Fizika in kemija sta lahko zelo zahtevna predmeta če nam ravno ne ležita oz. svojega dela ne opravljamo redno in vestno. V veliko pomoč pri razumevanju obeh predmetov so nam lahko inštrukcije fizike in inštrukcije kemije. Inštruktor nam lahko pomaga pri predelavi snovi, še za posebno učinkovite pa se inštrukcije izkažejo pri reševanju praktičnih nalog in računskih operacij. O inštrukcijah malo kasneje, sedaj pa posvetimo še nekaj besed fiziki in kemiji na splošno.Inštrukcije kemije

Fiziko bi lahko na najkrajši možen način opredelili kot vedo, ki se ukvarja s preučevanjem narave v najširšem možnem pomenu in obnašanjem snovi v prostoru in času. Verjetno se je že vsak izmed vas vprašal kakšno vprašanje, ki si jih fiziki zastavljajo na dnevni ravni, naprimer kot, kako se je začelo vesolje, kako s bo spreminjalo vesolje, zakaj sije sonce. Če se vam taka in podobna vprašanja zdijo zanimiva, vam bo zanimiva tudi fizika. Sam predmet pa je poleg kemije tesno povezan tudi z matematiko in če nam katerikoli od treh omenjenih predmetov dela težave, se te znajo prenesti tudi na druge.

Namenimo še nekaj besed kemiji. Kemija preučuje zgradbo in lastnosti snovi, atomov, molekul, kristalov in drugih oblik snovi. Preučuje tudi kemijske reakcije in spremembe, katere te prinesejo. Kemija, kot jo poznamo danes se je razvila iz alkimije, velike spremembe je doživela po tako imenovani »kemijski revoluciji leta 1773. Alkimija je svoj višek dosegla v srednjem veku, njen namen je bil odkriti nesmrtnost in modrost, zgodovinski zapisi pa so pokazali, da se je začela razvijati že v starem Egiptu. Z kemijo smo obdani čisto povsod in ravno iz tega vidika je ta predmet zanimiv, kemija in fizika sta pripomogli k velikem tehnološkem napredku skozi vso zgodovino.

Snovi pri kemiji in fiziki so zelo obsežne, kot učenci pa se ju začnemo učiti že zelo zgodaj. Že v osnovni šoli učenci pri kemiji spoznavajo zgradbo snovi, kemijske reakcije, periodni sistem, vezi, ogljikovodiki, baze, kisline, spojine, polimere in več. Te snovi pa se tekom šolanja še stopnjujejo in če nam zaškriplje na pri eni stvari, se neznanje le stopnjuje. V osnovnih šolah je velik poudarek tudi na fiziki, tam so učenci deležni snovi kot so sile, tlak, vzgon, energija, gibanje, kroženje, energetskih zakonov, električnih nabojev, magnetnih polj in še marsikaj. Vsak izmed nas je različen in nekaterim ti predmeti ne delajo večjih težav, spet drugim pa povzročajo strašne preglavice.

Če se nam kjerkoli zatakne, se lahko zatečete k inštrukcijam fizike in kemije. Inštrukcije omenjenih predmetov vam lahko zelo koristijo pred pripravami na izpit, izpopolnjevanju nepredelanih snovi ali le dopolnjevanje že obstoječega znanja, pred popravnimi izpiti ali maturo. Inštrukcije fizike ali kemije lahko potekajo individualno, v parih ali manjših skupinah. Običajno iz individualnih inštrukcij potegnemo največ znanja, pri predmetih kot sta omenjena dva, kjer je potrebno tudi reševanje praktičnih primerov, pa se za posebej učinkovite izkažejo tudi inštrukcije v paru.

Cene inštrukcij so različne od ponudnika do ponudnika. Center za inštrukcije Horizont iz Ljubljane vam ponuja kvalitetne učitelje po zelo ugodnih cenah, že za 8.50€ na šolsko uro se lahko udeležite inštrukcij v dvojicah. Običajno inštrukcije potekajo na vašem domu, v nekaterih primerih pa tudi v samem centru za inštrukcije. Njihovi inštruktorji imajo že veliko let prakse, kar se izkaže za zelo učinkovito pri poučevanju predmetov. Seveda pa v omenjenem podjetju poleg inštrukcij fizike in kemije nudijo poučevanje tudi drugih predmetov, kot so statistika, računovodstvo, ekonomija, francoščina, italijanščina, nemščina, angleščina, slovenščina, matematika.