Ograje, ki so primerne za zunanjo in notranjo uporabo

Med sprehajanjem po parkih, predmestju, kmetijskih površinah in mestih sigurno naletimo na ograje skoraj povsod, le te pa so različnih vrst, oblik in velikosti. Najbolj zanimive in predvsem unikatne najbrž srečujemo po mestih, ker jih imajo tako bari, bloki, ceste, hiše, razni trgovski centri, vsekakor pa jih najdemo še marsikje …