Varstvo pri delu

Danes je varstvo pri delu in zdravje pri delu področje, ki se ukvarja z zdravjem, varnostjo in pa blagostanjem ljudi, ki sodelujejo pri določenemu delu ali pa zaposlitvi. Varstvo pri delu se torej ukvarja z zaščito delavcev, delodajalcev, oskrbovalcev, družinskih članov, bližnjih sosesk in tudi drugih članov javnosti, na katere ima vpliv delovno okolje. Vse zahteve in pa pogoje, ki jih mora delodajalec in zaposleni izpolnjevati, so določeni in predpisani preko Zakona o varstvu pri delu. Skratka varstvo pri delu je tako rečena zakonska kategorija, ki zavezuje vse zaposlene in pa delodajalce v Republiki Sloveniji. Torej na tem področju izdelujejo strokovne podloge za ocenitve s področja zdravja in pa varnosti (ocenitve tveganj, izjave o varnosti, pripadajoče priloge in strokovne zdravstvene ocene) za vse gospodarske družbe in pa posameznike, ne glede število zaposlenih in status (s. p., d. n. o., d. o. o.).

varstvo pri delu

Varstvo pri delu pa je uvedlo nov zakon (ur. list 43/2011), ki pa vpeljuje za varno delovno okolico in pa za odlično zdravstveno stanje določenega delavca področja za varstvo pri delu, ki jih velja izpostaviti,  torej promocija zdravja na delovnem mestu, prepoved uporabe različnih psihoaktivnih substanc, pravilna uporaba nevarnih snovi, preprečevanje nasilja in mobinga na določenemu delovnem mestu, egonomija na delovnem mestu, prva pomoč z oživljanjem (uporaba defibrilatorja)  in pa še humanizacija dela.

Vsekakor je varstvo pri delu danes zares pomembna kategorija, ki nam zagotavlja popolnoma varne delovne pogoje, na naših delovnih mestih in tako posledično zmanjšuje možnost nastanka poklicnih bolezni ali pa celo delovnih nesreč. Alternativni medicinski center Sanus Satera pa izdeluje vse strokovne podloge, ki se jih potrebuje za ocene varnosti in tveganja glede varstva pri delu. Te ocene pa se izdelujejo za vse pravno organizirane oblike podjetij, ne glede ali so ta majhna ali pa velika. Torej pokličite na Sanus-Satera in vam bodo pripravili vse potrebno, ki na tem področju potrebujete.