Parkinsonova bolezen in fizioterapija na domu

Parkinsonova bolezen povzroča postopno propadanje in odmiranje živčnih celic, tako imenovanih nigrostriatnih nevronov, ki proizvajajo dopamin. Več na spletni strani: https://therapia-dom.si/fizioterapija-na-domu/fizioterapija-pri-bolnikih-s-parkinsonovo-boleznijo/parkinsonova-bolezen-parkinsonizem/ Pri Parkinsonovi bolezni gre torej za degenerativno bolezen živčevja, razlog za nastanek pa je v pomanjkanju dopamina v gibalnem centru možganov.

Žal pa je poleg simptomov, ki so značilni za to bolezen velikokrat prisotna tudi depresija, saj se pacienti težko soočajo s to diagnozo. Bolezen ima tako kot druge bolezni tudi močan vpliv na bližnje, kar vpliva na čustveno-psihične težave ob spremembi življenjskih navad katerih posledica je diagnoza Parkisonove bolezni. Različni pregledi, zdravila, fizioterapije in podobno so pogosti. Poleg časa zahteva to tudi veliko denarja. Že v samem začetku se pojavi kup vprašanj. Kako bo bolezen napredovala? Kakšna bo kakovost življenja in kakšen vpliv bi imela bolezen na kakovost življenja. Parkinsonova bolezen zagotovo oteži življenje, z napredki v medicini pa se v današnjem času da z različnimi metodami omogočiti bolj samostojno in aktivno življenje.

K bolj kakovostnemu življenju pripomorejo tudi fizioterapije, delovna terapija in podobno. V prvi vrsti je pomembno pacienta naučiti kako živeti z boleznijo in čim dlje ohranja svojo samostojnost. Nujno je jemanje zdravil, ki povečajo količino dopamina v možganih. Simptomi se lahko tako precej olajšajo. Kot vsaka bolezen tudi Parkinsonova bolezen zahteva posebno zdravljenje. Pomembno je da se zdravljenje prilagaja glede na posameznika. Ena prvih stvari po dobljeni diagnozi je fizioterapija na domu. Terapevt naj čez rehabilitacijo vodi tako obolelega kot tudi svojce. Telo začne postajati okorelo, posledično je oteženo gibanje, nastajajo težave pri stabilnosti in ravnotežju. S pomočjo strokovno izvedene terapije lahko dosežemo, da Parkinsonova bolezen ne napreduje tako hitro in pomaga obolelemu k samostojnosti. Pomembno je tudi, da se obolelega ob pravem času napoti tudi k drugim strokovnjakom, če je to potrebno in da se seznani z vsemi možnostmi rehabilitacije in pomoči. Veliko ljudi žal prepozno izve za dane možnosti.

Ob primeru te bolezni je vam ali vašim bližnjim na voljo rehabilitacija Therapia d.o.o, kjer nudijo fizioterapije na domu. Pomagajo in preprečujejo fizično poslabšanje telesa, izboljšajo obvladovaje telesa, naučijo izvajati vaje ter še vse kar preprečuje poslabšanje in pomaga k čim daljši samostojnosti. Za še več informacij obiščite njihovo spletno stran in ne dovolite, da bi Parkinsonova bolezen zmagala.